สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3070
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11037
mod_vvisit_counterทั้งหมด120109

Your IP: 54.226.55.151
Today: ก.พ. 21, 2018

ขณะนี้เวลา

Image1เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการเงินอุดหนุนหมู่บ้าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด [อ่านต่อ...]

ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน

ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ ๔ และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ได้ประชุมประชาคมโอนส่งมอบกิจการประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ให้ดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแย้ง และปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... [อ่านต่อ...]

โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน

โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน ตามแผนการออกให้บริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ๒๕๖๑ [อ่านต่อ...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดินฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดินฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [อ่านต่อ...]

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง [อ่านต่อ...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างเรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ในช่วงเวลาพักกลางวัน และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ [อ่านต่อ...]
โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อการเพาะเลี้ยง

โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อการเพาะเลี้ยง

๑๕ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดโครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อการเพาะเลี้ยง"หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี๒๕๕๘" [อ่านต่อ...]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจัดประชุมเวทีประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจัดประชุมเวทีประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ เพื่อสำรวจหาข้อมูลที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่างต้องการที่จะพัฒนา ในด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง... [อ่านต่อ...]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำ " โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน " วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน... [อ่านต่อ...]

โครงการสำรวจข้อมูลป่าไม้และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ไฟป่าและอัคคีภัย

โครงการสำรวจข้อมูลป่าไม้และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ไฟป่าและอัคคีภัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์ฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาดับไฟป่าประจำตำบลโคกสว่าง... [อ่านต่อ...]

โครงการเวทีประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕๙

โครงการเวทีประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดทำโครงการและออกพื้นที่จัดเวทีประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำแผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แผนชุมชนและแผนการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อประชาคมหาข้อมูลจริงที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่างทีจะพัฒนาตำบล... [อ่านต่อ...]

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์การบริการส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สำนักสงฆ์คำน้ำจาก ตำบลผาน้ำย้อย จังหวัดร้อยเอ็ด [อ่านต่อ...]

นายก อบต.โคกสว่าง

เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัด อบต.โคกสว่าง

อีเมล์สำหรับผู้ดูแบระบบ

Design By iChicWeb.com