สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7780
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8328
mod_vvisit_counterทั้งหมด1972206

Your IP: 54.221.93.187
Today: ธ.ค. 12, 2017

ขณะนี้เวลา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)เป็นการกำหนดว่าในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนด
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบล  3  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2559)   
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้


1.  วิสัยทัศน์
“ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  พร้อมนำการบริหารจัดการที่ดี”


2.  พันธกิจ
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ส่งเสริมการศึกษา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน
5. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี

นายก อบต.โคกสว่าง

เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัด อบต.โคกสว่าง

อีเมล์สำหรับผู้ดูแบระบบ

Design By iChicWeb.com