ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคาขั้นต่ำขายทอดตลาด อบต.โคกสว่าง 26 ส.ค. 64 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก 18 พ.ค. 64 310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 64 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ.นาชมภู ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมลูกรังคันคูห้วยทราย ถมลูกรังคันคู ๕ จุด ห้วยทราย บ.นาชมภู หมู่ที่๑๐ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเกรดปรับผิวจราจรลูกรัง ม.8 ต.โคกสว่าง 24 มี.ค. 64 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันหนองน้ำสาธารณะภูแตงแซง ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ม.8 บ้านโคกสว่าง 24 มี.ค. 64 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.5 บ้านเหล่าหม้อ 24 มี.ค. 64 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.10 บ้านนาชมภู 24 มี.ค. 64 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.หาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านนาโคก 24 มี.ค. 64 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านศรีสว่าง 24 มี.ค. 64 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูงพร้อมตกแต่งภายในรถกู้ชีพ อบต.โคกสว่าง จำนวน ๑ ชุด 5 มี.ค. 64 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๔ ฐาน) ศพด.โคกสว่าง 1 มี.ค. 64 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อบต.โคกสว่าง 25 ม.ค. 64 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๐ บ้านนาชมภู 21 ม.ค. 64 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ PCตั้งโต๊ะ Lenovo 14 ม.ค. 64 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1บ้านนาโคก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 29 ธ.ค. 63 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านเหล่าหม้อ 29 ธ.ค. 63 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านศรีสว่าง 29 ธ.ค. 63 62