ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง 10 พ.ย. 64 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 หมู่บ้าน 5 พ.ย. 64 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 1 พ.ย. 64 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัด จำนวน33 ป้าย 1 พ.ย. 64 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 11 รายการ 20 ต.ค. 64 110
ประกาศราคาขั้นต่ำขายทอดตลาด อบต.โคกสว่าง 26 ส.ค. 64 239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก 18 พ.ค. 64 481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 64 245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ.นาชมภู ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมลูกรังคันคูห้วยทราย ถมลูกรังคันคู ๕ จุด ห้วยทราย บ.นาชมภู หมู่ที่๑๐ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเกรดปรับผิวจราจรลูกรัง ม.8 ต.โคกสว่าง 24 มี.ค. 64 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันหนองน้ำสาธารณะภูแตงแซง ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ม.8 บ้านโคกสว่าง 24 มี.ค. 64 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.5 บ้านเหล่าหม้อ 24 มี.ค. 64 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.10 บ้านนาชมภู 24 มี.ค. 64 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.หาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านนาโคก 24 มี.ค. 64 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านศรีสว่าง 24 มี.ค. 64 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูงพร้อมตกแต่งภายในรถกู้ชีพ อบต.โคกสว่าง จำนวน ๑ ชุด 5 มี.ค. 64 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๔ ฐาน) ศพด.โคกสว่าง 1 มี.ค. 64 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อบต.โคกสว่าง 25 ม.ค. 64 112